Agnideva Bhajans & Kirtans

wildkirtan.jpg - 51853 Bytes
Agnideva leads New Vrindaban temple kirtan, summer 1984

Chanting the Names Kirtans

Hare Krishna (1)
Gauranga bolite habe
Udila aruna & Jiv Jago
Bol Haribol
Nadia Godrume Nityananda Mahajan
Sri Krishna Caitanya Prabhu doya koro more
Hari Haraye Namah Krishna & Hare Krishna
Gaurangera duti pada
Hare Krishna (2)

Rare Bhajans

Sujanarbuda radhita pada yugam
Sri Krishna Caitanya Prabhu jiber doya kori
Parama koruna pahu dui jana
Emona durmati
Jai Sacinandana sura muni vandana
Kabe ha'be bolo sei dina mar
Harer Nama eva kevalam Kali kukkura kadan & Hare Krishna
Sri Damodarastakam & Hare Krishna

Treasure of the Holy Name

(1) Hare Krishna
(2) Hare Krishna
(3) Hare Krishna
(4) Hare Krishna
(5) Hare Krishna
(6) Hare Krishna
(7) Hare Krishna

Tribute to Srila Prabhupada

Je anilo prema dhana
Radha Krishna prana mora
Gauranga bolite habe
Boro sukher kabhor gai
Suddha bhakata
Hari Hari bifale
Ei baro karuna koro


Srila Prabhupada Padma Stavakah [.mp4    |    16 MBs]


See Also:

BVML Bhajan & Kirtan Library
Divine Goddess
Vishnujana Swami Bhajans & Kirtans
Kirtans from Shri Gopinath Gaudiya Math
Kirtans and Bhajans from Sree Chaitanya Gaudiya Math
Srila Prabhupada Bhajans and Kirtans


Return to [Bhaktivedanta Memorial Library Logo]