Kirtans and Bhajans from
Sree Chaitanya Gaudiya Math

[NOTE: These kirtans and bhajans were just received from India and uploaded today. They were all recorded by kirtaniyas in their sanga, either the matha in Delhi or Chandighara. As more information and material becomes available, it will be published here. All files in .mp3 format.]
[Size in Bytes]
8,321,806     |    Mangalacaran
4,051,700     |    Sri Guru Parampara
4,466,867     |    Gurvastakam
5,084,609     |    Sri Guru Vandana
6,504,911     |    Gurudev Boro Kripa Koro
5,840,630     |     Gurudev Kripa Bindu Diya
6,122,939     |     Srila Prabhupad Padma Stava
4,221,419     |     Sri Rupa Manjari Pada
4,816,478     |     Sri Vaishnava Vandana
7,129,577     |     Ohe Vaishnava Thakura.mp3
5,519,957     |     Deva Bhavantam Vande.mp3
2,703,956     |     Narada Muni
2,870,756     |     Nama Sankirtana
10,450,148     |     Mathura Virahocita
443,278     |     Vande Krishna
3,736,031     |     Gopinatha
4,595,284     |     Bandhu Sange
16,011,318     |     Narasingha and Jaya Dau
11,033,948     |     Mangala Gitam
10,498,937     |     Dasavatar Stotram
5,523,576     |     Sri Jagannathastakam
11,411,356     |     Sri Damodarastakam
3,091,489     |     Sri Chouragraganya Purushastakam
3,259,488     |     Sri Madhurastakam
3,459,280     |     Sri Krishnachandrastakam
3,355,205     |     Sri Yamunastakam
4,219,541     |     Sri Govardhan Vasa
3,147,474     |     Sri Vrinda Devystakam
2,907,570     |     Sri Vrindavanastakam
3,611,409     |     Sri Vraja Raja Sutastakam
2,315,326     |     Sri Nandanandastakam
6,393,155     |     Sri Gour Govinda Arati
5,200,118     |     Sri Vraja Dham Mahimamrita
1,292,411     |     Bhoga Arati
3,466,232     |     Yasomati Nandana
5,164,673     |     Gaura and Yugala Arati
3,463,730     |     Sri Tulasi Kirtana
5,607,944     |     Sri Tulasi Arati
1,853,777     |     Sri Shiksastakam
4,844,417     |     Pita Varana Kali
2,978,759     |     Dekhiya Arunodoya
3,083,843     |     Tuhun Doya Sagara
2,862,833     |     Radha Snata Vibhusita
4,792,292     |     Sri Krishna Kirtana Yadi
2,413,724     |     Dhenu Sahacara Sange
4,831,907     |     Prabhu Tava Pada Yuge
2,531,735     |     Radha Kunde Suminala
4,555,853     |     Anadi Karama Phale
2,847,404     |     Sri Radhika Grihe Gela
4,516,655     |     Aparadhe Phale Mama
2,890,772     |     Sri Radhika Sayam Kale
8,438,957     |     Gaite Gaite Nam
3,816,929     |     Radha Krishna Upadese
604,361     |     Ami Krishna Pada Dasi
3,773,561     |     Vrinda Paricarya Paya
6,218,432     |     Krishna Jinaka
5,004,128     |     Sundara Lal
5,149,498     |     Kripa Karo Syamsundar
5,691,175     |     Krishna Nama Tu Bhajale
2,339,498     |     Radhe Syam Syam Syam
1,379,513     |     Jay Radhe Jay Radheradhe


See Also:

BVML Bhajan & Kirtan Library
Divine Goddess
Agnideva Bhajans & Kirtans
Vishnujana Swami Bhajans & Kirtans
Kirtans from Shri Gopinath Gaudiya Math
Srila Prabhupada Bhajans and Kirtans


Return to [Bhaktivedanta Memorial Library Logo]