Vishnujana Swami Bhajans & Kirtans

visnujan.jpg - 13260 Bytes

Bhajans

vishnujan_swami.jpg - 53666 Bytes Govinda Jaya Jaya
Hari Haraya Namah Krishna
Gaura Nityananda Bol
Kabe ha'be bolo sei dina mar
Damodarastakam
Manasa deha geha
Radha Krishna prana mora & translation
Jai Sacinandana
Hari Haraye Namah Krishna
Guru Pranam & etcetra
Gopinatha & translation
Suddha bhakata & translation
Suddha Bhakata
Jaisacinandana
Radhe jaya jaya Madhava dayite & translation
Gopinatha
Shri Guru carana padma & translation
Shri rupa manjari pada
Mana deha geha & translation
Shri Rupa Manjari pada & translation
Kabe ha'be bolo & translation
Hare Krishna


vishnujan_harmonium.jpg - 19327 Bytes

Kirtans

vishnujan_sw.jpg - 18495 Bytes Studio kirtan Vandeham & etcetra -- Srila Prabhupada on mridunga
Jaya om Vishnupada by Srila Prabhupada
Pancha Tattva & Hare Krishna & Jaya om by Srila Prabhupada
Gurv-astakam & Kirtan
Panca Tattva & Hare Krishna (5/1/73)
Nrisimha PranamsSee Also:

BVML Bhajan & Kirtan Library
Divine Goddess
Agnideva Bhajans & Kirtans
Kirtans from Shri Gopinath Gaudiya Math
Kirtans and Bhajans from Sree Chaitanya Gaudiya Math
Srila Prabhupada Bhajans and Kirtans


Return to [Bhaktivedanta Memorial Library Logo]